Eğitimlerimiz
Uygulamalı ve similasyonlu eğitimler ile Finansal Sektör ve Reel Sektörün eğitim ihtiyaçlarına ulaslararası standartta çözüm sunuyoruz.

RiskActive, kurumların güncel eğitim ihtiyaçlarına yönelik 9 ana başlıkta eğitim düzenlemek ve tüm eğitim programlarımız uygulamalı olarak verilmektedir.
Katılımcılar, güncel ve iş hayatlarında uygulanabilir similasyonlu eğitimlerimizle kurumlarında fark ve fayda yaratmayı başarmakta, hem bireysel hem de kurum içi verimliliklerini arttırmaktadır.

Eğitimlerimiz kurumlara özel ve bireysel katılıma açık eğitimler olarak düzenlenmektedir.

Kurumlara Yönelik Eğitimler
Eğitimler kurumun ihtiyacına göre ya aynen ya da istenen formatta özelleştirilerek sunulur. Kurumun belirlediği yer ve zamanda eğitim verilir.

Genel Katılıma Acık Eğitimler:
Eğitimlerimizden bazıları bireysel katlıma acık olarak düzenlenmektedir. İstediğiniz konularla ilgili eğitimlerimize bireysel olarakta katılabilirsiniz. Kurumlar da personellerini tek tek ya da küçük gruplar olarak bu eğitimlere göndermektedir.