Aktif Pasif Yönetimi

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)
 
AMAÇ: Bu eğitimde katılımcılara, kurumun bilanço yapısından kaynaklanan risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesine ilişkin kullanılan yöntem ve modeller anlatılmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar, finansal risk yönetimi ve hazine yönetimi konularında genel bir bakış açısı kazanmaktadır. Yönetilmesi gereken risklerin, sadece piyasa riskleri olmadığı, aslında kurumun varlık ve yükümlülüklerinin yapısal uyumsuzlukları nedeni ile de, ciddi risklerle karşı karşıya kalabildiği örneklerle açıklanmaktadır. Bu konuda alınacak önlemler ve kullanılabilecek yöntemler detaylı ve karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır.
 
KİMLER KATILMALI: Bu eğitim, Aktif pasif yönetimi bilgisini geliştirmek isteyen veya bu tür sistemleri kurmak isteyen çalışanlara tavsiye edilmektedir.
 
SÜRE: 2 Gün
 
EĞİTİM İÇERİĞİ:
 
I. Giriş: Aktif Pasif Yönetimi Temel Kavramlar
 • Aktif/Pasif Temel Kavramlar ve Özellikleri
 • Aktif Pasif Uyuşmazlıkları ve Bu Uyuşmazlıkların Yönetilmesi
 • Aktif Pasif Kaynaklı Riskler
  • Döviz Pozisyon Riski
  • Faiz Riski
  • Likidite Riski
  • Vade Riski
  • Nakit Akış Riski

II. Aktif Pasif Yönetiminin Risk Analiz Araçları

 • Aktif Pasif Yönetiminde Analizlerin Tarihsel Gelişimi
 • Aktif Pasif Yönetimine İlişkin Analizleri Artan Önemi
 • Statik Analiz Yöntemleri
  • Oran Analizleri
  • Gap Analizleri
  • Durasyon Analizleri
  • Sensitivite Analizleri
  • MVE Analizleri
 • Dinamik Analiz Yöntemleri
  • Cash Flow at Risk
  • Value at Risk
  • Earning at Risk

III. Üst Yönetime Karar Desteği Sağlayacak İleri Aktif Pasif Uygulamaları

 • ALM ve Limit Uygulamaları
 • Market Value of Equity Uygulaması ve Yararları
 • Faiz Risklerinin Yönetilmesi
 • Kur Risklerinin Yönetilmesi
 • Likidite Risklerinin Ölçümü ve Yönetilmesi
 • Nakit Akış Sisteminin İzlenmesi
 • Stres Testleri ve Senaryo Analizlerine İlişkin Uygulamalar
 • Transfer Fiyatlaması Sistemleri

IV. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler 

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)


TELEFON : +90 216 327 0039          E-POSTA : info@riskactive.com          ADRES : Koşuyolu mah. İsmail Paşa sok. no:5 Kadıköy/İSTANBUL