Ana Sayfa > Hizmetler > Eğitim Hizmetleri > Para ve Sermaye Piyasaları Eğitimleri > Finansal Piyasalardaki Güncel Gelişmeler ve Risk Analizi

Finansal Piyasalardaki Güncel Gelişmeler ve Risk Analizi

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)

AMAÇ: Bu eğitim ile amaçlanan hızla değişen ve gelişen finansal piyasalarda son yıllarda yaşanan güncel gelişmeleri katılımcıların izlemesini, değerlendirmesini ve yorumlamasını sağlamaktır. Para, döviz ve sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri, türev piyasalarda yaşanan baş döndürücü gelişme ve değişmeleri anlamak ve yorumlamak katılımcıları günlük taktik ve orta vadeli stratejik kararlarını almasında destek sağlayacaktır. Piyasalarda yaşanan krizlerin ve finansal skandalların etkileri değerlendirilecek ve piyasaların risk analizleri yapılacaktır.

KİMLER KATILMALI: : Finans ve Reel Sektörde her kademede yönetici, uzman, analist ve akademisyen bu eğitime katılabilir. Finansal piyasaları daha iyi öğrenmek, piyasaların risk yapılarını daha iyi kavramak isteyen herkes bu eğitime katılmalıdır.
 
SÜRE: 2 Gün
 
EĞİTİM İÇERİĞİ:
 
I. Giriş: Türkiye’de ve Dünya’da Yaşanan Gelişmeler
 • Dünya’da ve Türkiye’de Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler
 • Dünya’da ve Türkiye’de Piyasalarda Beklentilerin Değerlendirilmesi
  • Döviz Piyasalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
  • Faiz Piyasalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
  • Mal ve Metal Piyasalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
  • Finansal Krizlerin Etkilerinin İncelenmesi
  • Finansal Piyasalarda Volatilite ve Korelasyon
 • Finansal Piyasaların Gelişimi ve Ürün Çeşitliliğinde Artış
 • Türkiye’deki Gelişmeler: Yeni Nesil Türevlerle İlgili Fırsat ve Tehlikeler
 • Risk Yönetimi Kavramı ve Gelişimi
 • Yaşanan Krizler ve Finansal Skandallar
 • Türev Ürünler Gelişimi ve Yeni Trendler
 • Türev Ürünlerin Kullanım Amaçları
 • Hedging Kavramı ve Risk Yönetimi
II. Risk Yönetimi ve Artan Önemi
 • Uluslararası Piyasalarda Risk Yönetimi İhtiyacı
 • Dünyada Yaşanan Finansal Skandallar (Case Study)
  • Asya Krizi
  • Rusya Krizi
  • 2001 Krizi
  • Enron ve Parmalat Skandalları
  • Subprime Krizi ve Global Yayılımı
 • Yaşanan Finansal Skandallar ve Krizlerin Risk Faktörleri Üzerindeki Etkileri
 • Kriz Dönemlerindeki Volatilite, Korelasyon, Olasılık Dağılımı ve zaman Serileri Üzerindeki Etkileri
III. Risk Ölçüm Modelleri ve Stres Testleri
 • VaR Modelleri
 • Stres Testleri
 • Senaryo Analizleri
 • Stokastik Modellerle Finansal Tahmin Sistemleri
 • Monte Carlo Simulasyonu
IV. Erken Uyarı Sistemleri ve Piyasaların Izlenmesi
 • Piyasa Risklerinin İzlenmesi ve Erken Uyarı Mekanizmaları
 • Kredi Risklerinin İzlenmesi ve Erken Uyarı Mekanizmaları
 • Ekonomik Değişkenlerin Tahmini

V. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)


TELEFON : +90 216 327 0039          E-POSTA : info@riskactive.com          ADRES : Koşuyolu mah. İsmail Paşa sok. no:5 Kadıköy/İSTANBUL