Finansal Tablolar Analizi

 Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)

AMAÇ: Firmanın oluşturduğu işlemleri düzenli bir biçimde belirleyen, kaydeden, finansal tablolara dönüştüren ve ilgililere ulaştıran, firmanın bilgi sistemidir. Bilgiyi üreten yöneticilerle, firma faaliyetleri ile ilgili kararları veren yöneticiler farklıdır. Bu nedenle, kararları verenler, bilgi sisteminden çıkan bilgileri anlamak ve kullanmak zorundadırlar. Finansal tablolar kurumların finansal yapılarını ve performanslarını ölçmeye yarayan en önemli araçlardır. Bu eğitimde finansal tablolar ve tablolar üzerinde yapılan analizler detaylı olarak anlatılmıştır. Maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi ve finansal muhasebe kavramları ile de konu ilişkilendirilmiştir.

KİMLER KATILMALI: Reel Sektör Kurumlarında Finans, Hazine, Mali Kontrol ve Bütçe Planlama, Muhasebe, Lojistik, İş Geliştirme, Pazarlama, Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ya da Etkin İş Yönetimi departmanında çalışan yöneticiler ile kariyer planlamasında üst yönetimde yer alması hedeflenen çalışanlar katılabilir.
 
SÜRE: 2 Gün
 
EĞİTİM İÇERİĞİ :
 
I. GİRİŞ – Amaç ve Kapsam
 • Hissedarlar
 • Hesaplaşma
 • Neden Sistem
 • Muhasebe Sistemi Nedir?
 • Muhasebe İlkeleri
 • Muhasebede Denge
 • Faaliyet Tanımları
 • Hesaplar-Nitelikler-Tanımlar
 • Örnekler

II. FİNANSAL TABLOLAR

 • Bilanço
 • Bilanço Dışı Kalemler
 • Kar-Zarar Tablosu
 • Nakit Akım Tabloları
 • Örnekler

III. FİRMALARIN FİNANSAL DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Finansal Tablo Analizi
 • Stratejik Analiz Yöntemleri
  • Dikey Analiz
  • Yatay Analiz
  • Oranlarla Analiz
   • Likidite Oranları
   • Faaliyet (Devir Hızı) Oranları
   • Finansal Yapı Oranları
   • Karlılık Oranları
   • Özel Bir Yaklaşım-Du Pont Analizi

IV. Muhasebe’nin 3 Ana Alanı ve Finansal Yönetim ile İlişkisi

 • Finansal Muhasebe
 • Yönetim Muhasebesi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Yönetim Fonksiyonları
  • Stratejik Yönetim
   • Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Stratejiye Desteği
  • Planlama ve Uygulama Karar Alanları
  • Yönetim ve Kontrol
 • Maliyet Terminolojisi
 • Maliyet Yükleme ve Dağıtım Yapmak
 • Maliyetlerin Oluşması
 • Maliyet Taşıyıcı
 • Maliyet Sürücüsü
 • Maliyet Havuzları
 • Maliyet Oluşturmasına Örnek
 • Yönetim Muhasebe Sistemlerinin Yönetime Katkısı
  • Müşteri Odaklılık
  • Değer Zinciri
 • Firma Başarı Faktörleri (KEY SUCCESS FACTORS)
 • Planlama ve Kontrol Sistemleri
 • Planlama ve Kontrol Ile Yönetim Muhasebesi Sistemi İlişkisi
 • Maliyetlerin Belirlenmesi
 • Maliyet , Hacim ve Kar Analizleri
 • Maliyet Sistemleri
  • Sipariş Maliyeti ve Safha Maliyeti
  • Aktiviteler Bazında Maliyetlendirme
 • Yönetim Muhasebesi ve Fiyatlandırma
 • Planlama ve Kontrol – Bütçeler 
V. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
 Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)
 

TELEFON : +90 216 327 0039          E-POSTA : info@riskactive.com          ADRES : Koşuyolu mah. İsmail Paşa sok. no:5 Kadıköy/İSTANBUL