ALM -Asset & Liability Management
Bankaların bilançolarına yapışık olan risklerin, hedeflenen karlılık oranları ve likidite göz önünde bulundurularak, çeşitli araç ve modellerle tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesini sağlar.

Golobal Modelleri, yerel bankaların ihtiyaçları ile harmanlamış, üstün data entegrasyon alt yapısına sahip Asset & Liability Management (ALM) Modülü;

 • Dönemsel bilanço gelişimlerini drill down olanağı ile istenilen kırılumda izlemeyi sağlayan esnek alt yapıya sahiptir.
 • 100 civarında Rasyo analizleri günlük olarak izlenebilir. Bankanın transaction, cash flow ve mizan dataları ile entegre olarak her türlü hesaplamayı günlük yapılmasını sağlayan bir yapısı vardır.
 • Bankaların karlılık hedefleri çerçevesinde bilanço aktif ve pasif kalemleri arasındaki döviz riski, vade uyuşmazlığından doğan faiz oranı riski ve likidite risklerinin yönetilmesi ve büyük piyasa hareketlerine dayalı uzun vadeli analizleri kapsamaktadır.
 • Risk İştahı modellemeleri kapsamında Vade ve ürün bazlı pozisyon limiti tayin etme ve kontrol olanağı sağlamaktadır.
 • Bilanço ve K/Z bazlı stres testleri & senaryo analizleri yapılabilmektedir.
 • Rasyo ve bilanço analizleri sayesinde bilanço kalemlerindeki ve rasyolardaki değişimler günlük bazda dahi takip edilebilmektedir.
 • Statik ALM (Gap, Durasyon, MVE, NII, sensitivite…) analizleri yapılabilmektedir.
 • Dinamik ALM (Durasyon, Dinamik MVE & NII, stress & senaryo…) analizleri yapılabilmektedir.
 • Transfer fiyatlama alt yapısı sayesinde bankanın fiyatlama politikası kurgulanabilmektedir.
 • Davranışsal ve regresyon bazlı Core Deposit analizleri yapılabilmektedir.
 • Replication Key Modellemesi sayesinde vadesiz bilanço kalemlerine yönelik analizler yapılabilmektedir.
 • Prepayment Analizleri sayesinde erken ödeme koşullarını içeren analizler yapılabilmektedir.