Finansal Yönetim Danışmanlığı
Finansal Yönetimde alternatif ve modern çözümler sağlıyoruz.
 • Banka İlişkileri Yönetimi ve Kredi Limit Tesisi
 • Bütçe, Karlılık ve Maliyet Yönetimi
 • Proje Finansmanı
 • Borç Yeniden Yapılandırma
 • Satın Alma ve Birleşmeler
 • ISDA & CSA & Türev Ürünler Sözleşme Yönetimi
 • Mali Tablo Oranları ve Finansal Analiz
 • Doğrudan Borçlanma ve Tahsilat Sistemi
 • Bilanço Yönetimi
 • Nakit Akışı ve Likidite Riski Yönetimi
 • Günlük Nakit Yönetimi
 • Nakit Yönetimi Projeksiyonlarının Oluşturulması
 • Riske Maruz Nakit Akışı Ölçüm Danışmanlığı
 • Self-Rating & Bayi Rating Sistemi
 • Şirket Kredi Riski Ölçüm ve Yönetim Danışmanlığı
 • Alacak Risklerinin Yönetilmesi ve Alacak Sigortası