FTP (Fon Transfer Fiyatlaması) Modellemeleri

Fon Transfer Fiyatlaması modellemeleri, kurumların fiyatlama ve maliyetlendirme altyapılarının kurgulandığı sistemlerin altında yer alan kavramsal tasarım ve çerçeveyi belirlemektedir. Bu modeller kapsamında geliştirilen modül, kurumdan kuruma farklılık gösterebilmekte ve kurumların aktif pasif komitelerince alınan kararları desteklemektedir.