MRM -Market Risk Manager
Piyasa riski ölçümünde Local ve Global standartlara uygun, realtime ölçüm yapabilen, tüm ürünleri kapsayabilecek esnek alt yapıya sahip valide edilmiş bir piyasa riski çözümü sunuyoruz.

RiskActive'in ürettiği ilk modül olan Piyasa Riski yazılım grubunun major ürünlerinden biri olan Hazine ve Risk Yönetimi (TRMS) sistemleri;

 • MRM modülü Piyasa Riski Ölçümüne yönelik tüm yurt içi standartlarla ve bilinen tüm uluslararası normlarla uyumlu bir uygulamadır.
 • Farklı sistemlerle kolaylıkla entegre olabilmektedir.
 • MRM modülü, Finansal Datamart uygulaması sayesinde risk yönetimi ve finans mühendisliğinde kullanılan pek çok modelin çok sayıda risk faktörüne ilişkin gerçek piyasa dataları üzerinden hesaplanmasını sağlamaktadır.
 • MRM modülü ile piyasada yaygın olarak kullanılan finansal ürünlerin piyasa risklerinin ölçümü, VaR (Value-at-Risk) hesabı; Parametrik Model, Tarihsel Simülasyon Modeli ve Monte Carlo Simülasyonu Modeli kullanılarak yapılabilmektedir.
 • Bu modellerin alt yapıları geliştirilebilmekte müşteri ihtiyaçlarına göre farklı alt modeller geliştirilerek uygulanabilmektedir.
 • TRMS sisteminin entegre altyapısı sayesinde hazine işlemlerinin ve portföylerinin de VaR hesaplamaları blotterlarda takip edilebilmektedir.
 • Stres Testleri ve Senaryo Analizleri ile kurumun ve yönetilen portföylerin anormal piyasa şartlarında karşılaşabileceği riskler doğru biçimde ölçülerek sonuçlar anlaşılır bir şekilde ortaya konmaktadır.
 • Kapalı döngü (Black Box) sistemler kullanan çözümlerde VaR hesaplama modellerinin hesaplama ara adımları izlenemediği için oluşan hatalar veya uygunsuzluklar tespit edilememektedir. Validasyon kolaylığı sağlayan alt yapısı sayesinde pek çok kurumun yaşadığı bu sorunu çözülmüştür.
 • Isedes çalışmaları için de önemli olan risk yönetimi sistemlerinin validasyonunu, denetimini, tüm hesaplamaların kontrolünü ve sistemin onaylanmasını çok kolaylaştırmaktadır.
 • Her türlü raporlama sistemi ile entegre olabilen, her türlü veriyi içeriye alabilen yapısı sayesinde hesaplama ve raporlama süreçlerinde fark yaratmaktadır.
 • Her türlü ürün sisteme eklenebilmektedir.
 • Basel II ve 2,5'in getirdiği tüm yeni gelişmelere uyumludur.