Rasyo Analizleri ve Bilanço Analizleri Modülü

Rasyo Analizleri ve Bilanço Analizleri Modülü kapsamında yapılan analizler şunlardır;

  • Tüm analizleri iki dönem karşılaştırmalı yapılabilmektedir. İstenirse analizler günlük bazda da yapılabilir.
  • Klasik Bilanço görünümünden istenirse drill down seçeneği ile ürün krılımlarına kadar çok katmanlı takip yapılabilir.
  • Hacim, Ortalama Vade, Ortalama Faiz bazında tüm gelişimler izlenebilir.
  • Yatay Bilanço Analizleri: Bilanço ve gelir tablosu kalemleri bazında İki dönem arasındaki değişimi gösteren analizlerdir.
  • Dikey Bilanço Analizleri: Herhangi bir tarihteki bilanço kalemlerinin yüzdesel dağılımını göstermektedir.
  • Rasyo Analizleri: Sermaye yeterliliği, bilanço yapısı, aktif kalitesi, likidite, karlılık, gelir-gider yapısı ve banka static rasyolarını içermektedir.
  • Bilanço Değişim Analizleri: İki tarih arasında bialnço ve gelir tablosunda artan veya azalan kalemlerin listelendiği ve değişimin ölçüldüğü analizlerdir.