Regulatory RMD Modülü
  • BDDK tarafından içsel model talep edilmesi durumunda PR505/PR506 raporlarının ihtiyaç duyduğu kırılımda risk hesaplaması yapan ve formları otomatik dolduran modüldür.
  • Basel II toolunu da otomatik bu modülden beslenebilmektedir.
  • Uluslararası normlarda sözü edilen Regulatory RMD hesaplamalarına da uygun yapılandırılmıştır.
  • Yasal perspektiften piyasa riski ölçümüne ilişkin raporlamaların yapıldığı modüldür.
  • Basel 2,5'in getirdiği raporlamalarda uygundur.