Risk Yönetimi ve İç Kontrol Danışmanlığı
Risk yönetiminde gobal modelleri yerel uygulamalar dönüştüren lisanslı ekiplerimizle yanınızdayız.
 • Finansal Kurumlarda Risk Sistemlerinin Kurulması
 • Finansal Kurumlarda Risk Sistemlerinin Validasyonu
 • Finansal Kurumlarda Risk Bazlı Modelleme
 • Isedes Kapsamında Risk Yönetimini Denetimi
 • Basel II Sistemlerinin Kurulması
 • Icaap/Isedes Raporlama Danışmanlığı
 • Basel II / III Raporlamalarındaki BDDK Düzenlemelerinin Anlaşılması ve Hazırlanması
 • Basel II/III Raporlarının Denetimi
 • Stres Testi / Senaryo Analizlerinin Modellenmesi0 ve Uygulanması
 • IRB-PD-LGD Modellemeleri ve Validasyonu
 • IFRS9-PD-Expected PD- Ekonomik Forecast Tabanlı Uzun Dönemli PD Hesaplama
 • Tüm Standartlara Göre Yönetmelik ve Prosedürlerin Hazırlanması
 • Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi Kurulumu
 • Finansal Risklerin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
 • Risk Assesment ve Op.Risklerin Yönetilmesi
 • Süreçlerin Risk Yönetimi ve İç Kontrol Bakış Açısı ile İyileştirilmesi
  • KRI (Key Risk Indicator) ların Belirlenmesi
  • KPI (Key Performans Indicator) ların Belirlenmesi
  • KCI (Key Control Indicator) ların Belirlenmesi
 • Aktuerya Sisteminin ve Kriterlerinin Denetlenmesi
 • Aktuerya Modellemesi ve Sigorta Fiyatlamalarının Optimizasyonu
 • İç Kontrol Sistemlerinin Kurulması
 • Yönetim Beyanı Raporlamasının Hazırlanması