SPK ve Yönetimsel Limit Kontrol Modülü
SPK tarafından zorunlu tutulan ve iç tüzüklerde belirtilen limitlere ilişkin hesaplama ve takiplerin yapıldığı modül aynı zamanda kurumların stratejileri doğrultusunda oluşturdukları yönetim bazlı limitlerin takibine de olanak sağlamaktadır.

Yönetimsel limit kontrolleri aşağıdaki başlıklar altında yapılmaktadır:

  • Pozisyon bazlı limitleme
  • Hacim bazlı limitleme
  • Enstrüman bazlı limitleme