Statik ALM Analizleri Modülü

Statik ALM Analizleri Modülü kapsamında yapılan analizler ve yapılış amaçları temelde şunlardır:

  • Gap Analizleri: Vade Gap, Faiz Gap, Döviz Gap analizleri Likidite ve Reprice yöntemlerine göre oluşturulan bilanço kalemlerinin nakit akışları üzerinden vade merdivenleri bazında ölçülmektedir.
  • Durasyon Gap Analizleri; başta faiz hassasiyetlerini ölçmek için gelitirilmiş bir analiz türüdür.
  • Market Value of Equity (MVE) Analizleri ile kurumun varlık ve yükümlülükleri arasındaki farka bakılarak öz sermayenin değerinin zaman içindeki gelişmi izlenir.
  • Net Interest Income (NII) Analizleri ile kurumun faizlere olan duyarlılığı ve bunların repricing etkileri ve gelirtablosundaki doğurduğu sonuçlar izlenir.