TMS -Treasury Management System
Front Ofis to Back Ofis Hazine Çözümü sağlayan ilk yerli hazine sistemi, global alt yapısı ve geniş ürün yelpazesi ile bankalarda fark yaratmak için hazır.

Treasury Management System (TMS) çözümü ile;

 • KurumlaraÖn Ofis, Orta Ofis ve Arka Ofis olmak üzere üç ana modülden oluşan entegre bir hazine yönetim sistemi sunulmaktadır.
 • Bu sistemler; hazine birimlerince yapılan piyasa işlemlerinin fiyat kontrollerini, değerlemeleri, kar zarar hesaplama ve raporlamalarını, limit ve teminat takiplerini yapabilen alt modüllere sahiptir.
 • Hazine alt modülleri her ürün grubunu kapsamakta ve piyasa fiyatları ile sadece gün sonu değil gün içi fiyatlama ve değerlemelere de olanak vermektedir.
 • Hazine sistemleri, kurumlarda manuel takip edilen bir takım hesaplama ve raporlamaların sistemler aracılığıyla yapılması sağlamaktadır.
 • Yerli ve yabancı data sağlayıcılar ile tam entegrasyon olanağı vermektedir.
 • Etkin bir fon ve pozisyon yönetimi için gerekli statik ve dinamik raporlama alt yapısı sunulmaktadır.
 • Türev ürünler dahil olmak üzere her türlü ürünün yeniden fiyatlanması ve değerlenmesi desteğini sağlar.
 • Yapılan tüm işlemler ve portföy bazında K/Z raporlama alt yapısına sahiptir.
 • Her türlü sitem ve data entegrasyonuna açık bir altyapıya sahiptir.
 • Opsiyon pozisyonlarında değerlemesi, greek hesaplamaları, portföy greek hesaplamaları ve hedge kararları alınabilmesi için gerekli alt yapıya sahiptir.
 • Fonlama maliyeti alt yapısı ile her alınan pozisyona bu maliyetin de yansıtıldığı alt yapıya sahiptir.
 • Limit sistemi dinamiktir. Çok katmanlı bir limit yapısına sahiptir.
 • Teminat yönetim alt yapısı dinamik ve özel tasarlanmıştır.
 • Hazine birimlerince yapılan her türlü işlem anlık off-market kontrolüne tabi tutulmakta ve piyasa fiyatlarına yakın olmayan işlemler anlık raporlanmaktadır.
 • Tüm işlemlerin otomatik muhasebeleştirmesi, deal slip mutabakatları yapılabilmektedir.
 • Hesaplamalarda ileri volatilite ve verim eğrisi modelleri kullanılmaktadır.
 • Proof of Consept konusundaki üstünlüğü ile kısa sürede tüm ürünlerin validasyonu mümkün kılar.